Елаците-Мед с награда по случай Деня на миньора 2013

Елаците-Мед АД получи годишната награда на Българската минно-геоложка камара (БМГК) за най-високи производствени резултати в подотрасъл „Рудодобив“. Грамотата бе връчена на изпълнителния директор на дружеството инж. Добри Цветков от председателя на БМГК д-р инж. Лъчезар Цоцорков по време на националното честване на Деня на миньора – 18 август 2013 г.
Д-р инж. Цоло Вутов, в качеството си на председател на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, поздрави всички заети в бранша. Той подчерта, че в българската минна индустрия работят над 30 000 пряко заети служители и тя е в основата на икономическата и социалната сигурност на страната. Рудодобивните дружества инвестират все по-значителни средства в иновативни технологии за по-ефективно производство, в развитие на регионите и в опазване на околната среда. „Успехът ни е немислим без подкрепата на държавата и сътрудничеството със социалните партньори“, каза д-р инж. Вутов.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.