Международно обучение на тема „Пречистване на руднични отпадни води“

Съвместно с японската компания ММТЕС и НТС по МДГМ Геотехмин проведе международно обучение на тема „Пречистване на руднични отпадни води“

През 2009 г. Геотехмин постави началото на международно сътрудничество с основен фокус екологични технологии. След подписването с ММТЕС на договор за техническа помощ при изграждането на пречиствателно съоръжение за отпадни води на рудник „Елаците“, Геотехмин стартира и друг проект с японските си партньори – международно техническо обучение на тема „Преработване на руднични отпадни води“. Идеята беше породена от осъзнаването, че останалите страни от Балканския регион са изправени пред сходни проблеми, свързани със замърсяване на околната среда в резултат на развиваната от тях минна дейност.

Геотехмин беше домакин на обучението, което се проведе на два модула през декември 2009 г. и февруари 2010 г. Мероприятието беше финансирано от японската правителствена организация AOTS (Асоциация за технически обучения в чужбина) по програма за обучения в трети страни, които не са членки на ЕС. Участие в курса взеха представители на минния бранш от Македония и Албания, а лектори бяха едни от най-изтъкнатите специалисти от ММТЕС по пречистване на индустриални води.

Японските експерти запознаха курсистите със състоянието на рудниците в Япония и с начините, по които се преодоляват екологичните проблеми в следексплоатационния период. Подробно бяха представени най-съвременните методи и съоръжения за преработване на води, замърсени от руднична дейност. Участниците в обучението посетиха рудничния комплекс и обогатителната фабрика на Елаците-Мед и се запознаха с работата на най-големия открит рудник в България. Те добиха и умения за провеждане на аналитични тестове за установяване на най-подходящата технология за третиране и за изясняване на условията за проектиране на пречиствателни съоръжения. На закриваща церемония участниците получиха сертификати от АОТS.

Техническото обучение се проведе във време на все по-силно изразена тенденция на насочване на общественото внимание към проблемите на екологията. Стремежът на организаторите е да повишат ангажираността на заетите в минната индустрия по отношение на проблемите, свързани с руднични замърсявания. Като домакин Геотехмин се надява, че мероприятието ще насърчи специалистите от България и от Балканските страни да обединят усилията си в дейностите по опазване на околната среда.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.