Комплекс „Етрополия“ получи разрешение за ползване

Комплекс „Етрополия“, гр. Етрополе, получи разрешение за ползване. Многофункционалната сграда с хотелска част, офиси и различни търговски обекти е разположена в центъра на града. Комплекс „Етрополия“ е част от провежданата от група ГЕОТЕХМИН последователна политика за социално-икономическото развитие на регионите, на територията на които осъществява дейност.

Инвеститор на проекта е Елаците-Мед АД, а изпълнител – строителната компания Геострой АД.

Комплекс „Етрополия“  ще бъде официално открит през пролетта. 

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.