История

1990

Началото

Дружеството Геотехмин-СВС-Консулт Инженеринг е основано на 12.12.1990 г. от проф. Величко Стоянов (вляво), проф. Димитър Субашки (в средата) и научния сътрудник инж. Цоло Вутов (вдясно), минни инженери със значим опит в науката и практиката.

1991

Първи стъпки в частния бизнес

В началото фирмата извършва предварителни икономически и пазарни оценки и предпроектни проучвания в минната промишленост. Започват и първите строителни проекти: на снимката - инж. Цоло Вутов с колеги на обект за прокарване на вертикален вентилационен сондаж на отводнителна галерия на рудник „Асарел“.

1993

Разработване на собствен софтуер GTMdata

Завършен е Корпус за едро трошене (КЕТ-2) в рудник „Елаците“ - първият голям минен обект, изпълнен от Геотехмин на инженеринг.</br></br> Екипът на дружеството разработва и внедрява собствен софтуер GTMdata за управление и отчитане на добива в открити рудници. Приложението е важен елемент от началния старт на процесите по дигитализация в Елаците-Мед, като през годините систематично се разработват и добавят нови модули и функции.

1994

Първи дигитален геоложки и геостатистически модел на находище

Геотехмин е първата българска минна компания, която закупува и внедрява висок клас софтуер за управление на добива, оптимизация и стратегическо минно планиране в открити рудници - DATAMINE и Whittle 4D. С програмните продукти Геотехмин създава първите дигитални геоложки и геостатистически модели на находище „Асарел“ (1994 г.), а по-късно и на „Елаците“ (1996 г.). </br></br> Геотехмин проектира и изгражда в Елаците-Мед първата в страната фабрика за производство на емулсионни и насипни взривни смеси, както и на патронирани взривни вещества по технология на американската Austin International, Inc.

1995

Начало на геолого-проучвателни и сондажни дейности

Започват геолого-проучвателни и сондажни дейности в Група ГЕОТЕХМИН.

1997

Международни бизнес партньорства

Геотехмин­ СВС става член на Meждународната асоциация за nодземно cтpoитeлcтвo /ITA-AITES/ и участва в обществени поръчки за строителни обекти по предприсъединителните програми на ЕС, в това число с чуждестранни партньори.

1998

От промишлено към гражданско строителство

Благодарение на опита в реализирането на минни и екологични проекти компанията e избрана от Юнион Миниер Пирдоп Мед (ЮМПМ) за изпълнител на разширение на депо за промишлени отпадъци. Поставено е началото на дългосрочно партньорство с белгийския инвеститор.</br></br> Завършени са и първите инвестиционни проекти на Геотехмин в гражданското строителство - проектиране и изграждане на офис сградата на Геотехмин в София, както и на първия четиризвезден хотел в курорта Банско и нов мост над реката в града.

1999

Едно стратегическо решение – Елаците-Мед

Геотехмин създава професионални екипи с участието на водещи български специалисти от бранша за участие в приватизацията на Елаците-Мед. Получена е решаваща помощ от компанията Юнион Миниер Пирдоп Мед, която осигурява дългосрочно финансиране. Сключен е договор за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – медно-порфирни златосъдържащи руди, чрез добив от находище „Елаците“.</br></br> Геотехмин завършва изграждането на хвостохранилище „Бенковски-2“ - най-големия технологичен проект от такъв тип в България, построен в периода 1996 - 1998 г.

2000

Трудни години

Елаците-Мед АД е в тежко финансово и техническо състояние.</br></br> Започват инвестиции в нова минна механизация и оборудване; разработва се проект за извеждане от експлоатация и рекултивация на хвостохранилище „Бенковски-1“.

2002

Начало на оздравителни мерки в Елаците-Мед

Начало на оздравителни мероприятия в производствената и финансова дейност на </br>Елаците-Мед (2002 - 2011 г.)</br></br> Първа подмяна след приватизацията на лентата на магистралния гумено-лентов транспортьор, който свързва открит рудник „Елаците“, гр. Етрополе и Обогатителния комплекс, с. Мирково.

2003

Въвеждане на GPS система за автомобилния транспорт в рудник „Елаците“

Поставено е началото на въвеждане на GPS система за автомобилния транспорт в рудник „Елаците“.</br></br> Започва проектиране на нов Корпус за едро трошене - КЕТ-3 в Рудодобивния комплекс на Елаците-Мед с цел оптимизация на рудодобивните процеси.

2004

Инвестиции в съвременна минна механизация и оборудване

Въведени са в експлоатация първият най-голям в страната еднокофов хидравличен електрически багер Terex RH 120-E с обем на кофата 15 куб. м, багери Hitachi с обем на кофата 16 куб. м, автосамосвали BelAZ с товароподемност 130 т, различни видове сонди, колесни булдозери Caterpillar и нови конусни трошачки.</br></br> Благодарение на оптимизацията на реагентовия режим в технологията на флотационния процес в Обогатителен комплекс и допълнителни технологични мероприятия, извличането на медта за 2004 г. се увеличава с 3,5% спрямо предходната година.</br></br> Разработена е концепция за управление на водите в района на Рудодобивния комплекс, която предвижда изграждането на пречиствателни съоръжения и система от хидротехнически съоръжения, предотвратяващи замърсяването на чистите води и извеждащи ги извън контура на съоръженията за съхранение на минни отпадъци.

2005

Нови компании, нови бизнес направления

В Мелничното отделение на Елаците-Мед за първи път в България е внедрено автоматично дозирано зареждане на топките в мелниците, с което се гарантира по-висока ефективност. </br></br> През 2004 - 2005 г. в Група ГЕОТЕХМИН се основават нови компании (<a class="linkStyle1" href="/za-grupata/cmvt-ead-bg">ЦУПО</a>, <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/energeo-eood-bg">Енергео</a>, <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/geoproject-eood-bg">Геопроект</a>, <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/geostroy-ad-bg">Геострой</a>, <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/geotrading-ad-bg">Геотрейдинг</a>). Развива се направление Инфраструктура и е поставено началото на направление Търговия.

2006

Участие в значими проекти в инфраструктурното строителство

Срокът на концесията за подземни природни богатства чрез добив от находище „Елаците“ е продължен до август 2021 г. </br></br> Геотехмин надгражда опита и капацитета си в инфраструктурното строителство с реализирани проекти като: укрепване на коритото на р. Искър - южно от Летище София с възложител Министерството на транспорта; реконструкция на летище София – <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/rekonstruktsiya-razvitie-i-razshirenie-na-letishte-sofia">нови пистови системи – ЛОТ 2</a> и корекция на р. Искър, където Геотехмин е главен подизпълнител на кувейтския консорциум M.A.Al-Kharafi & Sons W.L.L. & ADMAK General Contracting W.L.L.; строителство на новия Терминал 2 – Геотехмин е главен подизпълнител на STRABAG AG.</br></br> Геотехмин е избрано чрез търг за главен подизпълнител на японската Тайсей корпорейшън – клон България, за изграждането на конструкциите на <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/proekti-ot-razshirenieto-na-sofiyskoto-metro/">Метростанция „Стадион Васил Левски“</a>, стартова шахта за тунелопробивната машина и 208 м подземна връзка между нея и съществуващ тунел под бул. „Драган Цанков“.

2007

Придобиване на нови дружества

Група ГЕОТЕХМИН придобива нови дружества: <a class="linkStyle1" href = "/za-grupata/transremontstroy-ead-bg/">Трансремонтстрой</a>, специализирано в строителство, основен ремонт и реконструкция на релсов път и съоръжения към него, и <a class="linkStyle1" href = "/za-grupata/ulichno-osvetlenie-ead-bg/">Улично осветление</a> – в изграждане и управление на улично осветление.

2008

От метро към ветрогенератори в строителството

Открит е реновираният от Геострой Хотел „Скалите“ – гр. Белоградчик. </br></br> Завършен е работният проект за увеличаване на експлоатационния живот на хвостохранилище „Бенковски-2“ във връзка с удължаването на срока на концесията. </br></br> В рудник „Елаците“ е разработена и внедрена „АСМО Модул“ – информационна система от „отворен тип“, съдържаща редица специализирани софтуерни модули. </br></br> В областта на строителството Геотехмин изпълнява договор за изграждане на 14 фундамента за ветрогенератори в района на Каварна/Камен бряг за датския инвеститор Global Wind Power. </br></br> Капацитетът на групата в строителството укрепва с придобиването на <a class= "linkStyle1" href = "/za-grupata/patstroy-92-ad-bg">Пътстрой-92</a>. </br></br> През 2008 г. е поставено началото и на първото стратегическо партньорство в направление Търговия - Геотрейдинг става изключителен представител на пълната гама гуми Belshina за България и други страни на Балканите. </br></br> В периода 2006 – 2008 г. е изпълнена дренажна отводнителна галерия на хор. 840 m в рудник „Елаците“, която решава проблема с осушаването на рудника за период от 12 години.

2009

Стратегическо партньорство – японската ММТЕС

Завършено е строителството на новия <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/nov-korpus-za-edro-troshene-ket-3-v-rudnik-ellatzite-s-tunel-za-transportirane-na-rudata-namalyava-transportnite-razstoyaniya">Корпус за едро трошене - КЕТ-3</a> и тунел към него за транспорт на рудата. За реализацията на проекта, в който са инвестирани над 40 млн. лв., Елаците-Мед получава наградата на Българската агенция за инвестиции „Инвеститор на годината“ в сектор „Добивна промишленост“.</br></br> Д-р инж. Цоло Вутов подписва първото рамково споразумение за дългосрочно техническо сътрудничество и проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на пречиствателна станция на рудник „Елаците“ с японските партньори от Мицубиши Матириълс Текно Корпорейшън (ММТЕС).</br></br> Геотехмин навлиза в сегмента на хидротехническото строителство – изграждат се <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/stroitelstvo-na-pet-mvets-ot-kaskada-sreden-iskar/">МВЕЦ „Свражен“ и МВЕЦ „Лакатник“</a> - първи етап от „Каскада Среден Искър“.

2010

Начало на стратегически структурни промени и нови мащабни проекти в Елаците-Мед

Геотехмин е удостоена с японската награда за качество „БОСЕЙ“ („Стремеж към звездите"). Д-р инж. Цоло Вутов получава признание за приноса на компанията в насърчаването на икономическите взаимоотношения между България и Япония и прилагането на добри практики от японската система за Тотално управление на качеството (TQM).</br></br> В строителството Геотехмин изпълнява проект за изграждане на <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/prechistvatelna-stantsiya-za-fosfor-sadarzhashti-otpadchni-vodi-na-agropolihim-ad">пречиствателна станция за фосфор-съдържащи отпадни води</a> в Агрополихим АД , гр. Девня.</br></br> От 2010 г. започват да се реализират стратегически структурни промени и нови мащабни инвестиционни проекти в Елаците-Мед АД. Те ще гарантират по-ефективна работа по добив и преработка на медни руди и подготовка на дружеството за изпълнение на основните производствени показатели за периода до 2031 г.</br></br> Изгражда се пречиствателно съоръжение за промишлени води на кота 950 м в рудник „Елаците“. Започва рекултивацията на източните насипища.</br></br> Пусната е в експлоатация филтър-преса „Ларокс“ в Обогатителния комплекс на Елаците-Мед, с която се подобрява производителността и се намалява влагата в медния концентрат.</br></br> На Елаците-Мед е предоставена концесия за <a class="linkStyle1" href="/ellatzite-med-napravi-parva-kopka-na-kariera-mial/">добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали – доломити</a> от находище „МИАЛ“

2011

Метростроителство и автоматизация

<a class="linkStyle1" href="/za-grupata/proekti-ot-razshirenieto-na-sofiyskoto-metro/">Метростанция „Джеймс Баучер“ </a>, изпълнена от Геотехмин, е пусната в експлоатация. Геострой изпълнява част от армировъчните, кофражните и бетоновите работи по конструкциите. </br></br> В Елаците-Мед са изградени: модерна оросителна инсталация на хвостохранилище „Бенковски-2“; система за мониторинг в реално време на филтрационния поток през основните хвостови стени на „Бенковски-2“; цялостна автоматизация на Корпус едро трошене (КЕТ) №1 и обвързването ѝ с автоматизацията на Корпус едро трошене №3.</br></br> Въведена е централизираната система Pulse Scada, която позволява на специалистите в Елаците-Мед отдалечен достъп до технологичните параметри на всеки един производствен трак.

2012

Важни проекти в сферата на околната среда

Приет е последният обект от рекултивацията на хвостохранилище „Бенковски-1” по „Програмата за отстраняване на минали екологични щети на</br> Елаците-Мед АД”.</br></br> Компаниите от Група ГЕОТЕХМИН печелят самостоятелно или в обединения поръчки за значими инфраструктурни проекти благодарение на квалифицираните си екипи, пътно-строителни, асфалтови бази, кариери за добив на строителни материали и др.</br></br> През 2012 г., в консорциум с италианската Униеко, Геотехмин реализира <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/depo-za-neopasni-otpadatsi-sadinata-psov-i-priemna-zona">„Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“</a>. </br></br> Пътстрой-92 завършва <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/rehabilitatsiya-na-patishta/">Лот 4 „Рехабилитация на участък от път I-6, София-Пирдоп“</a> с дължина 55,7 км. </br></br> <a class="linkStyle1" href = "/za-grupata/energeo-eood-bg">Енергео</a> получава лицензия № Л-382-15 от 02.04.2012 г. на КЕВР за дейността „търговия с електрическа енергия“.

2013

Концесията за медно-порфирни руди чрез добив от находище „Елаците“ е продължена до 2031 г.

Геотехмин е избрана за изпълнител на нови микровецове от проекта на италианския инвеститор по поречието на р. Искър - <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/stroitelstvo-na-pet-mvets-ot-kaskada-sreden-iskar">МВЕЦ „Церово“ и МВЕЦ „Оплетня“</a> (2010-2012 г.), а Геострой изпълнява <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/stroitelstvo-na-pet-mvets-ot-kaskada-sreden-iskar">МВЕЦ „Прокопаник“</a> (2012-2013 г.)</br></br> Пътстрой-92 АД, заедно със своите партньори от консорциум “Струма-1“, завършва <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/avtomagistrala-struma-lot-1-ot-s-dolna-dikanya-do-gr-dupnitsa">Лот 1 от Автомагистрала „Струма“</a>.</br></br> Изготвени са цялостни работни проекти за: добив и преработка на медно-порфирни руди, експлоатация на съоръжения за минни отпадъци и консервация на обекти от Елаците-Мед.</br></br> С допълнително споразумение срокът на концесията за медно-порфирни златосъдържащи руди чрез добив от находище „Елаците“ е продължен до август 2031 г.

2014

Завършено е строителството на модерна пречиствателна станция на територията на рудник „Елаците“

Изградена е <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/nova-sistema-za-avtomatizirano-upravlenie-na-tehnologichniya-protses-na-tseh-sredno-i-sitno-troshene-v-ellatzite-med">нова система за автоматизирано управление на технологичния процес на цех „Средно и ситно трошене“</a> в Обогатителния комплекс.</br></br> На хвостохранилище „Бенковски-2“ и яз. „Радин извор“ е изградена автоматизирана система за мониторинг, която използва софтуерния продукт <i>Trimble 4D Control</i> за измервания на деформации и водни нива в реално време, както и за ранно предупреждение.</br></br> Завършено е строителството на <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/prechistvatelna-stantsiya-za-otpadachni-vodi-na-rudnik-ellatzite-po-tehnologiya-na-yaponskata-mmtec">пречиствателна станция на територията на рудник „Елаците“</a> за руднични отпадъчни води по иновативна технология на Мицубиши Матириълс Текно Корпорейшън (ММТЕС), Япония.</br></br> Геотехмин ООД завършва строително-монтажни дейности като главен подизпълнител на китайската компания CBMI Construction в <a class="linkStyle1" href="/geotechmin-s-gramota-v-konkursa-sgrada-na-godinata">проект за реконструкцията и модернизацията на завод „Девня Цимент“</a>.</br></br> Геострой навлиза в изграждането на железопътната инфраструктура с малък обект - възстановяване на гаров коловоз и изграждане на терминал в гара Мирково.

2015

Строителство на мащабни инфраструктурни обекти

Строителните компании от Група ГЕОТЕХМИН проектират и изпълняват мащабни инфраструктурни обекти: <a class="linkStyle1" href="/metrostantsiya-biznes-park-sofia-e-pusnata-v-eksploatatsiya">Метростанция „Бизнес Парк“</a> , участъци от <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/am-struma-lot-3-3-uchastak-kresna-sandanski">АМ „Струма“</a> и др.</br></br> Изграждането на <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/regionalna-sistema-za-upravlenie-na-otpadatsite-v-region-gabrovo-i-tryavna">съоръжения за третиране на битови отпадъци</a> е нова посока, в която се работи последователно.</br></br> <a class="linkStyle1" href = "/za-grupata/itr-services-eood-bg">ИТР Сървисиз ЕООД</a>, продължава развитието GTMdata, прехвърлянето му на нова системна платформа и база данни и създава нов специализиран продукт за планиране на добива в открити рудници GTMplan, работещ на базата на данни и информация от GTMdata.</br></br> Дигитализацията в Елаците-Мед обхваща цялостния процес на добив и преработка и включва системи за автоматизация; за управление на минното оборудване; за минно планиране; за мониторинг и контрол на стабилитета на бордовете и др.</br></br> Автоматизирана система извършва мониторинг в реално време и контрол на подземните води в хвостохранилище „Бенковски-2“.

2016

Нови постижения в дигиталната трансформация

През 2015-2016 г. българската <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/rudnik-ellatzite-s-nova-sistema-za-upravlenie-na-minnoto-proizvodstvo">система за автоматизирано управление на минните процеси Skylinks е заменена от съвременна система</a>. Добавена е и система за прецизна навигация на багери и сонди, като по този начин се постига висока точност в изпълнението на минните технологични проекти. </br></br> Изградената собствена безжична комуникационна мрежа, работеща със зелена енергия, осигурява 100% надеждно покритие на рудника. </br></br> Започва рекултивацията на площи от въздушния откос на хвостохранилище „Бенковски 2“. </br></br> Геотехмин и Геострой завършват <a class="linkStyle1" href="/grupa-geotechmin-priklyuchi-pilotniya-proekt-zelena-razhda">успешно пилотен проект за пречистване на води и терени</a>, замърсени с уран, тежки метали и металоиди. </br></br> Улично осветление ЕАД реализира един от първите проекти с гарантиран резултат (ЕСКО договор) в областта на уличното осветление на територията на община Сапарева баня. В следващите години дружеството продължава да реализира проекти по ЕСКО договори, с което допринася за устойчивото енергийно развитие на общините. </br></br> Геострой завършва изграждането на <a class="linkStyle1" href = "/prestizhna-nagrada-za-proekta-san-stefano-plaza">Многофункционален комплекс „Сан Стефано Плаза“</a>, гр. София.</br></br> Изпълнено е удължаването на съществуваща галерия за чисти води на р. Негърщица (участък I и II), с което се предотвратява замърсяването на водите, контактуващи със съоръженията за минни отпадъци.

2017

Стратегическите планове в Елаците-Мед се изработват с нов софтуер за минно планиране

Стратегическите планове в Елаците-Мед се изработват с помощта на <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/moderni-tehnologii-za-planirane-na-minnite-raboti-v-rudnik-ellatzite">специализирания софтуер за минно планиране HxGN Mine Plan3D</a>, използван в дружеството от 2016 г. Екипът, ангажиран с разработката, черпи информация и опит от екипа на Геотехмин, създал първия доказано ефективен модел. </br></br> Проф. д-р Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД, и </br>г-н Хироаки Анзай, президент на японската компания Мицубиши Матириълс Текно Корпорейшън (ММТEC) подписват Меморандум за разбирателство, който предвижда предаване на технически умения от Геотехмин ООД на млади геолози и минни инженери от японската компания.

2018

Иновативни проекти за безопасност и опазване на околната среда

Геотехмин ООД е първата българска компания, която обучава японски геолози и минни инженери от ММТЕС в реална работна среда на територията на рудник „Елаците“. </br></br> На територията на хвостохранилище „Бенковски-2“ е внедрена иновативна технология за обезводняване и уплътняване на депониран отпадък с помощта на специализирана машина <a class="linkStyle1" href = "/za-grupata/inovativna-tehnologiya-v-ellatzite-med-za-podobryavane-stabiliteta-na-hvostohranilishte-benkovski-2">MudMaster.</a> </br></br> В Елаците-Мед е въведена и иновативна система за мониторинг на филтрацията и контрол на деформациите в реално време на язовир „Радин извор“. </br></br> Пътстрой-92 и Геострой участват в обединенията, които в периода 2011-2018 г. изграждат три лота с обща дължина близо 78 км от <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/am-struma-lot-3-3-uchastak-kresna-sandanski">АМ „Струма“</a>, част от Трансевропейски коридор номер IV. </br></br> Eлаците-Mед АД получава плакет за внедряване в производството, за първи път в Европа, на иновативната система CYCLONEtrac Particle Size Tracking (PST), с която се постига качествено ново ниво на <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/modernizirane-na-informatsionno-upravlyavashta-sistema-v-obogatitelen-kompleks">контрол, управление и оптимизация на технологичния процес „Смилане“ на рудата</a> в Мелнично-флотационен цех. </br></br> Изпълнено е удължаването на галерията за чисти води на р. Негърщица (III етап). </br></br> На 12.12 2018 г. проф. дтн инж Цоло Вутов, в лично качество и като управител на Геотехмин ООД, заедно с представляващите дружествата Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД поставя началото на нова инициатива в полза на обществото – Благотворителна програма <a class="linkStyle1" href = "/blagotvoritelna-programa-balgarskite-dobrodeteli">„Българските добродетели“ </a>.

2019

Нови дългосрочни партньорства с международни компании

В Обогатителен комплекс на Елаците-Мед е изграден <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/nov-dopalnitelen-flotatsionen-red-v-obogatitelen-kompleks">допълнителен флотационен ред</a>, който осигурява възможност за поетапен ремонт във флотационно отделение на Обогатителния комплекс и по-висока производителност и енергийна ефективност. </br></br> Геотрейдинг става единствен <a class="linkStyle1" href = "/geotrading-stana-partnyor-na-rolls-royce-za-produktite-mtu">партньор на Rolls-Royce Power Systems</a> за продуктите и решенията с марка MTU за минната индустрия в България. </br></br> От 2019 г. ИТР Сървисиз е официален партньор на GURTAM за дистрибуция за България на платформата за управление на автопаркове Wialon и приложимия софтуер в рамките на IoT и телематични проекти. </br></br> Обединение „Геометро Земляне“, в което Геострой АД е лидер, а Трансремонтстрой ЕАД – партньор, завършва <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/proektirane-i-stroezh-na-metrodepo-zemlyane">Метродепо „Земляне“</a>, ключов проект за въвеждането в експлоатация на Трета линия на Софийското метро. </br></br> През 2019 г. приключва строителството на пречиствателно съоръжение за дренажни води от хвостохранилище „Бенковски-2“ по технология на EnviroChemie GmbH, Германия. </br></br> Приключва изграждането на комплексни площадки на територията на Рудодобивен комплекс за събиране, предварително третиране и временно съхранение на отпадъци. </br></br> Геострой продължава успешното си развитие с изграждане на големи железопътни инфраструктурни обекти. Дружеството, в обединение с „Инфраструктурно строителство“, извършва рехабилитацията на <a class="linkStyle1" href = "/za-grupata/rehabilitatsiya-na-zhelezen-pat-i-zhp-infrastruktura-v-mezhdugarieto-koprivshtitsa-stryama">тунел „Козница“</a>.

2020

Оптимално оползотворяване на природните ресурси

Внедрено е мобилното приложение <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/informatzionna-sistema-acmo-mobayl-ofis-na-rabotnata-ploshtadka">АСМО Мобайл</a>. </br></br> С цел оптимално оползотворяване на изчерпаемия природен ресурс, на територията на Рудодобивния комплекс – гр. Етрополе, е въведена в експлоатация модерна мобилна трошачно-сортировъчна система за производство на фракциониран инертен материал на испанския производител Maquinaria De Canteras Triman S.a.u. С него се преработва и оползотворява скален материал – откривка. </br></br> Надгражда се оросителната система за предотвратяване на праховото замърсяване от хвостовите стени и плажните зони на неработещите участъци от хвостохранилище „Бенковски-2“. Изградена е и допълнителна понтонна помпена станция за оросяване в североизточната част на секция „Сулуджа дере“. </br></br> Геострой заедно с Пътстрой 92 започва работа по изграждането на нов голям инфраструктурен проект - <a class="linkStyle1" href = "/za-grupata/lot-1-ot-patya-mezdra-botevgrad">Лот 1 от Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“</a>. </br></br> Като лидер в обединение, Геострой стартира изпълнението на <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/modernizatsiya-na-zhp-uchastatsi-plovdiv-krumovo-i-plovdiv-skutare">модернизация на жп участъци „Пловдив – Крумово“ и „Пловдив – Скутаре“</a>, част от проекта за развитие на Железопътен възел „Пловдив“.

2021

Зелени инвестиции

През 2021 г. влиза в експлоатация <a class="linkStyle1" href="/mnogofunktsionalniyat-kompleks-proauto-e-otlichen-s-nagrada-sgrada-na-godinata-2021">Многофункционален комплекс ProAuto</a>. Двeтe ocнoвни cгpaди на комплекса – oфиcнaтa и cĸлaдoвaтa, ca cepтифициpaни по световния стандарт за устойчиво строителство и отговорни строителни практики BREEAM 2013. </br></br>През 2021 г. започват работа и две <a class="linkStyle1" href="/geotrading-izgradi-dve-fotovoltaichni-tsentrali-v-proauto-sofia-i-etropole">фотоволтаични централи</a>, построени върху покривите на сервизните бази ProAuto на Геотрейдинг в Етрополе и София. </br></br> Монтирана е <a class="linkStyle1" href="/za-grupata/nov-melnichen-agregat-namalyava-deponiranite-otpadatsi-v-ellatzite-med-ad">допълнителна 12-та мелница в Обогатителния комплекс</a> на Елаците-Мед. С проекта се постига ефективно оползотворяване на изчерпаемите природни ресурси и намаляване на минния отпадък, като се осигурява възможност за преработване на руди с по-ниско съдържание на мед.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.