Група ГЕОТЕХМИН в ерата на технологичните промени

„Живеем в ерата на много и динамични промени, които се случват все по-бързо и по-бързо. Компаниите трябва да се адаптират към най-новите технологични тенденции, в това число свързани с развитието на изкуствения интелект и европейските регулации на Зелената сделка. Група ГЕОТЕХМИН се развива в синхрон с тези тенденции, следвайки основните си принципи: новаторски подход, бизнес етика и социална ангажираност“, каза г-н Доминик Хамерс – изпълнителен директор на Геотехмин ООД. Той участва в събитието „Преди утрешния ден – началото“, организиран от списание BGlobal.
„Добивът на метални руди и в частност на медни руди е в началото на веригата за доставки на голяма част от предметите около нас и без този добив много от тези предмети просто няма да ги има. Затова мисля, че в бъдеще минната дейност ще остане основен и значим допринасящ фактор за развитието на цивилизацията на нашата планета“, каза г-н Хамерс. Според него минната индустрия посреща трансформацията към бъдещето чрез 3 основни тенденции: електрификация, дигитализация и автоматизация.
Електрификацията се извършва с преминаване от дизелови машини на електрически, както и с преминаване поне частично към собствено производство на електричество посредством ВЕИ. Елаците-Мед АД, един от големите инвеститори в бранша, създава 6,8 пъти повече добавена стойност средно на един нает в сравнение със средните нива в икономиката, според анализ на Институт за пазарна икономика от м.г. В голяма степен високата производителност се дължи на технологичното обновление – системи за автоматизация; системи за минно планиране; модерна минна техника и др. Дигитализацията е основна цел на Група ГЕОТЕХМИН от повече от 30 г. „Днес в Елаците-Мед нашите системи за управление покриват всички технически процеси, като например системи, които следят движението на минната механизация или системи, които мониторират качеството на добитата руда и много други. В Елаците-Мед някои системи предлагат решения с елементи на изкуствен интелект“, добави изпълнителният директор на Геотехмин ООД.
Автоматизацията също е един от процесите, които се реализират от близо 30 години в Група ГЕОТЕХМИН. Елаците-Мед постоянно инвестира в модерна минна механизация. Наред с дизеловите се използват и електрически сонди и багери. Миналата година в рудник „Елаците“ влезе в експлоатация последно поколение електрически багер „Хитачи“ EX2600E-6 LD. Той е с нулеви емисии на въглероден диоксид.
„В Група ГЕОТЕХМИН завършихме 3 проекта за добив на електроенергия от фотоволтаични електроцентрали, два с инвеститор Геотрейдинг и един – с Елаците-Мед. В развитие е и четвърти проект, който ще ни позволи да спестяваме пет пъти повече въглеродни емисии“, каза г-н Хамерс.
Изпълнителният директор на Геотехмин ООД очерта две основни тенденции за развитието на строителството. Първата е към устойчивост – ще расте интересът към зеленото строителство. „В портфолиото на Група ГЕОТЕХМИН има два зелени комплекса, проектирани и построени по международния стандарт за устойчиво строителство BREEAM 2013“, отбеляза г-н Хамерс. – В строителството изкуственият интелект и „machine learning“ биха могли да допринесат за постигането на по-ефективни решения, повишаването на проектната производителност, намаляване на рисковете за служителите работещи на терен и да идентифицира грешки в строителния дизайн преди започването на самия строителен процес. Една от компаниите в Група ГЕОТЕХМИН – Геострой, заедно с други строителни компании е сред основателите на Европейския цифров иновационен хъб в строителството, който има за цел да дигитализира строителния сектор.
„За да посрещаме новите технологии, трябва да има хора. За Група ГЕОТЕХМИН социалната отговорност и грижата за служителите са изключително важни. Но ние също така осъзнаваме, че уменията, които ще трябват на нашите хора в бъдеще, ще са съвсем различни от тези, които имат днес. Да се надяваме, че в следващите 10 г. няма да казваме, че роботите са изместили хората, а да кажем, че те ще помогнат на хората да бъдат по-ефективни!“, каза в заключение г-н Хамерс.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.