Група ГЕОТЕХМИН с три награди за принос при изграждането на столичното метро

По повод 25 години Софийско метро д-р инж. Владимир Вутов, зам.-управител на Геотехмин ООД и изпълнителен директор на Геострой АД, инж. Константин Петков и инж. Светослав Пехливанов, ръководили метропроекти на Група ГЕОТЕХМИН, бяха отличени със сребърни медали и грамоти за принос в строителството на метрото в София.
Геострой и лично изпълнителният директор д-р инж. Владимир Вутов благодарят на Метрополитен ЕАД, на екипите от Група ГЕОТЕХМИН, работили по метропроектите, както и на всички партньори.
Развитието на метростроителството в Група ГЕОТЕХМИН започва през 2005 година, когато Геотехмин ООД е избрана в търг за подизпълнител на японската компания Тайсей Корпорейшън при изграждането на метростанция „Стадион Васил Левски“. Следва метростанция „Джеймс Баучер“ в периода 2009 – 2012 г. От 2013 до 2015 Геострой АД и Геотехмин ООД изпълняват на пълен инженеринг метростанция „Бизнес парк София“.
Строителството на метродепо „Земляне“ също е изпълнено от Геострой АД. По този проект от Група ГЕОТЕХМИН участва и Трансремонтстрой ЕАД.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.