Група Геотехмин предоставя 20 стипендии за студенти от Минно-геоложкия университет

Група ГЕОТЕХМИН предоставя 20 стипендии на студенти от Минно-геоложкия университет „Свети Иван Рилски“ за учебната 2020/2021 г. Изпълнителният директор на Геотехмин ООД, г-н Доминик Хамерс, връчи символичен чек на ректора проф. д-р инж. Ивайло Копрев по време на патронния празник на висшето учебно заведение. На събитието присъстваха представители на правителството, академичната общност и компаниите от бранша. От страна на ръководството на Група ГЕОТЕХМИН на патронния празник беше  и д-р инж. Иван Вутов, зам.- управител на Геотехмин и председател на СД на Геотрейдинг АД.

„От името на проф. дтн инж. Цоло Вутов – член на Съвета на настоятелите на Минно-геоложкия университет, бих искал да отбележа, че винаги може да разчитате на партньорската ни подкрепа и че заедно ще постигнем още по-ефективно взаимодействие между обучението и практиката. Именно затова за втора поредна година подкрепяме студенти по Благотворителната програма „Българските добродетели“, създадена по инициатива на проф. дтн инж. Вутов. Стипендиите се осигуряват от дружествата Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД“, каза г-н Хамерс. Той пожела на студентите да извличат максималното от учебния процес и от практиката в компаниите от минерално-суровинната индустрия.

„Уважаеми студенти, вярвам, че вашият избор е мотивиран и ви уверявам, че той е правилен“, обърна се в своята реч към първокурсниците проф. д-р инж. Ивайло Копрев. Той подчерта, че на събитието присъстват собствениците и мениджърите на компаниите от сектора, осигуряващи практическо обучение и професионалната реализация на възпитаниците на МГУ. Проф. Копрев изрази увереност, че след завършването на университета младежите ще се реализират в родната минна индустрия.

Проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател на Съвета на настоятелите на МГУ и председател на УС на Българската минно-геоложка камара, отбеляза, че бизнесът винаги е подкрепял и ще продължи да подкрепя Минно-геоложкия университет. Предвижда се членовете на браншовата организация да предоставят финансови средства за оборудване, с което да продължи модернизацията на учебния процес. Стипендии за студенти връчиха БМГК и други компании.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.