Геотехмин ООД е член на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

Повече от 30 години Геотехмин ООД работи отговорно и има важна роля за прилагане на практика на принципите на устойчивото развитие в дружествата от Група ГЕОТЕХМИН. Дружеството е член на Глобалния договор на ООН, а вече е част и от Българската мрежа на международната организация.

Със своята дейност Геотехмин ООД подкрепя прилагането на практика на Десетте принципа на Глобалния договор, които са разделени в четири основни групи – права на човека, трудови норми, околна среда и борба с корупцията.

За Геотехмин ООД е важно да създава добавена стойност за всички заинтересовани страни и да работи за устойчивото развитие, като осигурява справедливи условия на труд, грижи се за работниците и служителите, има отговорно отношение към околната среда и подкрепя регионите, в които развива своята дейност и местните общности. За целта са създадени и се изпълняват редица програми за корпоративна социална отговорност. Приоритетите са – добре развита инфраструктура, подобряване на градската среда, повишаване качеството на живот, опазване на духовността и историческата памет, откриване и подкрепяне на деца таланти, реализиране на проекти в областите околна среда, образование и здравеопазване. Целта е те да имат траен ефект върху благосъстоянието на хората.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.