Геострой със специална награда за устойчиво развитие и добри практики

Геострой, част от Група ГЕОТЕХМИН, получи поредното престижно отличие. Компанията бе наградена със специална награда за устойчиво развитие и добри практики в сферата на строителството в ежегодния конкурс на ОП на КСБ – София „Най-добър строител“.

Наградата бе връчена на Йордан Йонов, главен инженер „Строителство“, председателя на ОП на КСБ – София инж. Любомир Качамаков.

Устойчивото развитие е част от политиката, както на Геострой, така и на Група ГЕОТЕХМИН. Групата работи последователно в тази посока чрез грижа за околната среда, отговорност към обществото и прилагане на социална политика към служителите. „Наградата е много ценна за нас, защото е за специални заслуги. Устойчивост – няма нищо по-хубаво от това. Нашият екип се стреми към нея наред със стремежа към качество и ефективност“, коментира инж. Йордан Йонов.

Специалната награда за устойчиво развитие и добри практики в сферата на строителството се връчва за първи път. През годините Геострой има присъдени три първи награди в конкурси на ОП на КСБ в категория „Много големи предприятия“.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.