Геострой АД започна изграждането на нов учебен комплекс в Американския колеж в София

Компанията Геострой АД, част от група ГЕОТЕХМИН, бе избрана за изпълнител на проект за реконструкция, основен ремонт, преустройство и пристрояване на съществуваща сграда на Американски колеж в София. С официална церемония и първа копка на 21 септември 2016 г. бе даден старт за началото на строителните дейности.

За първи път от 30-те години на миналия век насам  на територията на колежа се осъществява подобен строителен проект. Неговата реализация стана възможна благодарение на Фондация „Америка за България“, която предоставя близо 80% от общата стойност на проекта.  Останалата част от сумата е набрана с подкрепата на програмата  ASHA (Американски училища и болници в чужбина) на Американската асоциация за международно развитие USAID и други частни и институционални дарители.

Дружеството Геострой бе определено за изпълнител в многоетапна тръжна процедура. Строителните дейности на територията на колежа ще продължат 14 месеца. Новият учебен комплекс ще има библиотека и медийна зала, зала за сценични изкуства и представления, учебни аудитории, трапезария, както и други съвременни помещения и оборудване и ще предоставя на учениците от колежа възможности за образователни, извънкласни и развлекателни дейности на световно ниво.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.