„Елаците-Мед“ АД откри лятна стажантска програма за 2019г.

На 1 юли 2019 г., за девета поредна година, Елаците-Мед даде старт на своята лятната Стажантска програма. Тя дава шанс за успешна професионална реализация на студенти, завършващи обучението си, както и за млади специалисти без стаж по специалността.

Лятната Стажантска програма на Елаците-Мед се провежда през юли, август и септември на двете работни площадки на дружеството – Рудодобивен комплекс и Обогатителен комплекс.

Тази година в програмата се включват 37 студенти от различни висши учебни заведения от страна и чужбина. Те ще станат част от екипа на компанията през летните месеци и ще могат да приложат знанията си на практика.

Откриването започна с приветствие към участниците и техните наставници от г-жа Милена Христова, директор „Човешки ресурси“, която поздрави младите специалисти за направения избор да проведат летния си стаж в Елаците-Мед, компания с 44 годишна история, от които 20 години в група ГЕОТЕХМИН.

Г-жа Даниела Горанова и г-жа Мариана Вътева от отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ запознаха стажантите с дейността на фирмата, a ръководителят на отдел „Здравословни и безопасни условия на труд“, инж. Спас Пенков, разясни правилата за сигурност и безопасност по време на работния процес.

Официалното откриване приключи с обиколка в два от основните цехове на Обогатителен комплекс – „Средно и ситно трошене“ и „Мелнично-флотационен“. Този ден даде добро начало за стажантите, които в идните месеци ще усъвършенстват знанията си, надграждайки ги с практически умения в реална работна среда, което ще им даде много възможности за реализация в бъдеще.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.