Започна рехабилитацията на път „Тръстеник – Ореховица“

На 18 септември 2012 г. стартира рехабилитацията на път III-3004 Тръстеник – Ореховица – път III-137. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013“ и се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие.

Пътният обект е с дължина близо 17 км и се намира в област Плевен. Трасето минава през гр. Тръстеник и частично през с. Ореховица. Ще бъде извършен ремонт на асфалтовата настилка, на отводнителната система и на три големи мостови съоръжения. Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „Тръстеник 2012“ с водещ партньор Пътстрой-92 АД. В консорциума участва и Пътища и съоръжения ЕАД. Срокът за изпълнение е 12 месеца.

Символичната първа копка в гр. Тръстеник направиха заместник-областният управител на Плевен арх. Бойко Балтаков и координаторът на проекта от Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Христо Петров.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.