Проф. дтн инж. Цоло Вутов удостоен с „Humanitatis cauza“

На 26 септември 2019 г. проф. дтн инж. Цоло Вутов бе удостоен с най-високото отличие  на УС на Съюза на слепите в България – статуетка и сертификат „HUMANITATIS CAUZA“. То се присъжда за значителния му принос в областта на социалната интеграция на хората със зрителни увреждания.

Отличието е създадено преди 15 години и е знак на признание за социалната отговорност на хора и институции и съпричастието им към незрящите. До момента се връчени само две такива награди.

Проф. дтн инж. Вутов получи отличието от председателя на Съюза на слепите в България г-н Васил Долапчиев.  На събитието присъства и  г-н  Асен Алтънов, председател на Регионална организация на слепите за Софийски и Пернишки регион и член на УС.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.