Геотехмин участва в тринадесетото издание „Национални дни на кариерата 2014“

Геотехмин ООД и Елаците-Мед АД взеха участие в тринадесетото специализирано изложение „Национални дни на кариерата – Добра кариера, добър живот“, което се проведе на 18 и 19 март 2014 г. в НДК, София. Дружествата представиха на посетителите условията за кандидатстване и провеждане на тазгодишната стажантска програма.

Геотехмин ООД бе единствената фирма представител на строителния бранш сред общо 112-те фирми участници. Стажантска програма 2014 на Геотехмин предлага стаж в следните направления:

 • Архитектура, строителство и геодезия
 • Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
 • Геология
 • Машинно инженерство, автомобилна техника
 • Екология
 • Администрация и управление
 • Информатика и компютърни науки
 • Визуални комуникации
 • Графичен дизайн
 • Икономика
 • Право

Елаците-Мед АД организира стажантската си програма за четвърта поредна година. Стажът традиционно се провежда на територията на Рудодобивен комплекс – гр.Етрополе и Обогатителна фабрика, с.Мирково. Обявени са позиции за 18 специалности. Повече за стажантската програма на Елаците-Мед може да видите тук.

Целта на стажантските програми в групата ГЕОТЕХМИН е търсещите професионална реализация млади специалисти да придобият реален трудов опит. 

Тази година стажантски места са обявени и в други дружества от групата: Пътна компания и Пътстрой 92.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.