Довършване и пускане в експлоатация на трамвайната линия, свързваща гара Искър с бул. „Цариградско шосе“

На 1 юли 2009 г. се състоя първа копка по проект „Довършване и пускане в експлоатация на трамвайната линия, свързваща гара Искър с бул. Цариградско шосе“.

Проектът е на Столична община и се изпълнява от обединение „Трансремонтстрой“ с лидер Пътища и съоръжения ЕАД и съдружник Трансремонстрой ЕАД. Съгласно договора със Столична община, обединението трябва да изгради 2000-метров коловоз, трамвайни прелези и перони, както и други елементи от околната инфраструктура. Работата по този участък се предвижда да бъде завършена до края на 2009 г.

Строително-монтажните работи по тази линия са започнали през периода 1985 – 1986 г., когато са положени около 8000 м коловоз с междурелсие 1435 мм, с класическа железопътна конструкция. През годините част от трасето е била демонтирана и то не е било свързано с останалата част от трамвайната мрежа на София. Около изоставената линия са се оформили нерегламентирани сметища и неподдържани терени покрити със саморасли дървета и храсти.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.