История

Възложител: Елаците-Мед АД и Министерство на околната среда и водите
Проектант и изпълнител: Геотехмин ООД

Описание на проекта:

През 2004 г. след търг съгласно ЗОП Геотехмин ООД е избрана за проектант и изпълнител по проект "Рекултивация на хвостохранилище Бенковски-1". Проектните разработки са одобрени от Междуведомствения експертен екологичен съвет към МОСВ.

Обектът е разделен на два подобекта, които включват следните видове работи:

Подобект 1: Довършване на рекултивацията на откоса и плажната ивица

 • рекултивация на въздушния откос – 710 дка, включително:
  • ликвидиране на ерозирали участъци и стари канали и допълнителна рекултивация – 95,60 дка
  • изграждане на берми и отводнителни колектори
  • планиране на откоса и цялостна рекултивация по короната – 40 500 куб.м.
 • рекултивация на плажа – 962 дка

Подобект 2: Рекултивация на завирената част

 • отводняване – 402 000 куб.м.
 • осушаване, консолидация и рекултивация на отводнената площ – 795,7 дка
 • направа на водоотливно съоръжение за повърхностни води

Общо за подобекти 1 и 2:

 • добив и транспортиране на земни маси – 500 000 куб.м.
 • биологична рекултивация – затревяване, залесяване, торене, сеитба, поливане, окопаване, косене

История

Truck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Storage

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.