История

Възложител: ВЕЦ Своге АД (ПЧП между Петролвила България АД и община Своге)
Изпълнители: Геотехмин ООД и Геострой АД
Период на изпълнение на проектите: 2006 – 2013

Описание на проектите:

В периода 2006 – 2013 Геотехмин ООД и Геострой АД изпълниха пет малки ВЕЦ за ВЕЦ Своге АД (ПЧП между Петролвила България АД и община Своге).
Всички централи са част от проекта водноелектрическа каскада “Среден Искър", първото на Балканския полуостров и най-голямото в Югоизточна Европа съоръжение от руслов тип.
На всяка от водноелектрическите централи са изпълнени следните подобекти: сградоцентрала, входно и изходно съоръжения, преливник, рибен проход, експлоатационни и подходни пътища, вертикална планировка.
Строителните работи по стоманобетонните конструкции са изпълнени по класическия метод "отдолу-нагоре" в тежки геоложки условия под кота дъно река Искър и на моменти при голям воден дебит.
С участието си в проекта компаниите от група ГЕОТЕХМИН за пореден път демонстрираха отговорно отношение към опазването на околната среда и рационалното използване на възобновяеми енергийни източници.
Резултатите от мониторинга на вече действащите централи показват, че работата на русловите съоръжения допринася за чистотата на река Искър и стимулира възстановяването и обогатяването на речната флора и фауна.

Технико-икономически характеристики:

  • инсталирана мощност: 14.25 MW
  • средна нетна производителност: 75 GWh/г.

 

История

Truck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Storage

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.