История

Възложител: Столична община
Изпълнител: Обединение "Геотехмин – Униеко"
Дял на строителните работи, изпълнени от Геотехмин ООД: 75%
Период на изпълнение на проекта: август 2011 г. – октомври 2012 г.

Описание на проекта:

Това е първи етап от проект "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община". Изпълнява се с финансовата помощ на Европейския съюз чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци". Други източници на финансиране са държавни средства, бюджетът на Столична община и заем от Европейската инвестиционна банка.

Строителните работи се изпълняват на площ от около 33 хектара в местността Садината край село Яна, район Кремиковци. Обединение "Геотехмин – Униеко" работи по следните основни подобекти:

  • Депо за неопасни отпадъци – две клетки (37% от общия капацитет на депото), оградни диги, изолационен екран по дъното, система за събиране на инфилтрата, дренажни канавки за повърхностните води, дренажна система за подпочвените води, съоръжения за улавяне и унищожаване на сметищния газ
  • Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – изграждане на технологична сграда, 3 буферни резервоара за отпадъчни води, помпени станции, смесител, сито и пясъкосъдържател; монтаж на основно и специализирано оборудване
  • Приемна зона – административна сграда, автоработилница с гараж, трансформаторна станция, паркинг зона, КПП, платформени кантари, станция за измиване и дезинфекция

Освен тези подобекти са изпълнени и подземна и наземна инфраструктура – водоснабдяване и канализация, електроснабдяване (включително осветление), огради, озеленяване и вътрешни пътища.

История

Truck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Storage

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.