Бизнес направления

Основната мисия на група ГЕОТЕХМИН в миннодобивната дейност е ефективен и устойчив добив, преработка и обогатяване на метални и неметални суровини и добив на строителни материали при стриктно спазване на нормативните изисквания за  здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Група ГЕОТЕХМИН има доказан опит и капацитет в извършването на следните услуги:

 • Геоложки и геотехнически проучвания и изследвания, моделиране на находища и оценка на ресурси и запаси
 • Предварителни икономически оценки,  предпроектни и проектни проучвания
 • Икономическа оптимизация и проектиране на открити и подземни нови и действащи
  рудници
 • Проектиране, оценки и управление на системи и технологични линии  за обогатяване
 • Проектиране, строителство и управление на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води от миннодобивна дейност
 • Проектиране и строеж на съоръжения за съхранение на минни отпадъци, дейности по тяхното  управление  и рекултивация
 • Сондажни и взривни дейности, подземно минно строителство
 • Симулативен анализ и управление на инвестиционния риск в миннодобивната индустрия  
 • Логистика на всички процеси и дейности
 • Анализ и експертиза, проектиране и внедряване на нови технологии и иновативни решения

КОМПАНИИ

Бизнес направления

Truck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Storage

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.