април 2022 г.

Първият интерактивен кабинет в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ е направен по програма „Българските добродетели“ от дружествата Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД. Компаниите дариха 4 графични таблета, 4 лаптопа, дисплей и друга техника, с която онлайн обучението се доближава като качество максимално до присъственото. Ректорът проф. д-р инж. Ивайло Копрев връчи сертификати за дарение на представители на четирите дружества в Деня на кариерните възможности, организиран от университета и Група ГЕОТЕХМИН. 

Дарените графични таблети са първите, с които университетът разполага. Пълен комплект от оборудването е разположен в заседателната зала на Минно-технологичния факултет и се използва при онлайн обучения на студенти, така и при официални видео-конферентни връзки. Останалите устройства са предоставени на разположение на преподавателите от Геологопроучвателния факултет и Минно-електромеханичния факултет, използвани от различни зали на университета. Техниката е нужна при преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда, а през изминалата година преподаването е било почти изцяло от разстояние.

Електронното обучение се провежда в една от най-използваните платформи за бизнес комуникация, видеоконференции и т.н. За предимствата на интерактивния кабинет разказва доц. д-р Захари Динчев – ръководител катедра „Руднична вентилация и техническа безопасност“. „Най-много ни помага графичният таблет, който дава възможност колегите да виждат написаното на момента, като това е особено важно по време на упражненията. Използването на мишка при писане е много трудно. Ако упражнението е под формата на презентация, студентите не го възприемат и гледат на него като на лекционен материал. Различно е, когато преподавателят създава задачата от нулата“, споделя доц. Динчев. 

„Върху вече направена схема можем да правим пояснителни записки, обозначения, да щриховаме площи, да изписваме формули и това е значително по-лесно, в сравнение с използването на мишка“, обяснява ас. Димитър Кайков от катедра „Разработване на полезни изкопаеми“.

„Използваме интерактивния кабинет и при провеждане на научни журита, при предварителна защита на дисертации, както и при дипломни защити, когато студентите са карантинирани“, допълва зам.-деканът на Минно-технологичния факултет доц. д-р Евгения Александрова. 

Интерактивният кабинет в МГУ е един от проектите на благотворителната програма „Българските добродетели“ за подкрепа на науката и образованието в България.

Truck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Storage

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.