юни 2015

Конференцията е организирана от Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, със съдействието на Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката и министерството на околната среда и водите. Съорганизатори са Федерацията на научно-техническите съюзи в България, Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски", Университета по архитектура, строителство и геодезия, Висшето строително училище „Любен Каравелов“, Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, Българската минно-геоложка камара, Камарата на строителите в България и Асоциация "Български въгледобив".

Председател на организационния комитет е проф. д-р Цоло Вутов, а изпълнителният директор на Елаците-Мед инж. Добри Цветков е сред членовете на комитета.

Основни теми на конференцията:

1. Нови технологии и системи за открито и подводно разработване на находища на въглища, рудни, индустриални минерални суровини, декоративни скали и строителни материали. 
2. Пробивно-взривни, изкопно-товарачни, транспортни и насипищни работи. 
3. Иновации в сондажната, багерна, транспортна, насипищна и рекултивационна техника. 
4. Електрификация, автоматизация, механизация и ремонтна дейност. 
5. Информационни технологии при проектиране, геологопроучвателна, маркшайдерски и минни дейности. 
6. Отводняване, устойчивост и укрепване на откосите в открити рудници, кариери и насипища и хвостохранилища. 
7. Екология, рекултивация и опазване на околната среда. 
8. Техническа безопасност при открит и подводен добив на полезни изкопаеми. 
9. Усъвършенстване на технологиите при обогатяване на минерални суровини и излужване. 
10. Минно законодателство, квалификация и специализация на кадрите при открит и подводен добив на полезни изкопаеми. 

Официалните езици на конференцията са български, английски и руски език.

Truck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Storage

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.