април 2011

Конференцията е организирана от Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия. Съорганизатори са Федерацията на научно-техническите съюзи в България, Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски", Българската минно-геоложка камара, Асоциация "Български въгледобив", Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Министерството на околната среда и водите.

Председател на организационния комитет е д-р инж. Цоло Вутов, а изпълнителният директор на Елаците-Мед инж. Добри Цветков е сред членовете на комитета.

Основни теми на конференцията:

  • Съвременни технологии, системи и методи за проектиране при открито разработване на въглища, руди, индустриални минерални суровини, декоративни скали и строителни материали. Обогатяване и преработка на добиваните суровини.
  • Пробивно-взривни работи, изкопно-товарачни работи, транспорт и безопасност на труда. Проветряване на дълбоки открити рудници.
  • Информационни системи, компютъризация, софтуерни продукти при проучвателната, маркшайдерската и минната дейности.
  • Нови машини и съоръжения – сондажна, багерна, транспортна, насипищна и рекултивационна техника. Методи и средства за електрификация и автоматизация на процесите. Ремонтна дейност.
  • Отводняване, устойчивост и укрепване на откосите в откритите рудници и кариери. Насипища и хвостохранилища на минни обекти.
  • Екологичен мониторинг. Безотпадни технологии. Рекултивация на нарушената околна среда. Утилизация на отпадъците.
  • Икономика, организация и управление на технологичните процеси и производствената дейност при открития и подводен добив на минерални суровини. Пазари и реализация на продуктите.
  • Минното законодателство и неговата хармонизация с европейските нормативи. Подготовка, квалификация и преквалификация на специалисти по открит и подводен добив.

Truck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Storage

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.