За нас

ПОЛИТИКИ

В Геотехмин ООД е внедрена Интегрирана система за управление (ИСУ), обединяваща международните стандарти ISO 9001:2015 (качество), ISO 14001:2004 (околна среда) и OHSAS 18001:2007 (здравословни и безопасни условия на труд). Чрез прилагането на тази система се постига по-ефективно управление на всички фирмени процеси.

Политика по качество
Геотехмин ООД е сертфицирано по стандарт ISO 9001:2015 със сертификат № CH09/0650 от 26 май 2016 г. Това е пето издание. Сертификацията за Геотехмин ООД е от май 2003 г. от SGS Societe Generale de Surveillance SA.

За да се запознаете с нашата политика по качеството, моля, натиснете тук.

Политика по околна среда
Геотехмин ООД е сертифицирано по стандарт ISO 14001:2004 със сертификат № CH09/0399 от 27 май 2016 г. Това е пето издание. Сертификацията за Геотехмин ООД е от май 2009 г. от SGS Societe Generale de Surveillance SA.

За да се запознаете с нашата политика по околна среда, моля, натиснете тук.

Политика по здравословни и безопасни условия на труд
Геотехмин ООД е сертифицирано по стандарт OHSAS 18001:2007 със сертификат № CH09/0704 от 27 юни 2016 г. Това е пето издание. Сертификацията за Геотехмин ООД е от май 2009 г. от SGS Societe Generale de Surveillance SA.

За да се запознаете с нашата политика по ЗБУТ, моля, натиснете тук.

Нашата Декларация по ИСУ можете да видите тук.

За нас

Truck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Storage

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.