Новини

ноември 2017

За шеста поредна година Геотехмин и Елаците-Мед организираха културни събития в рамките на Програмата „Култура и национална идентичност“. Двете събития - на 7 ноември в комплекс 20-ти април и на 9 ноември в комплекс „Етрополия“, събраха представители на местната власт, директори на училища, читалища, учители и регионални медии.

На основание чл. 15, т.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Геотехмин ООД  съобщава за издадено Решение № МО 20-ЕО/2017 г. да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Пътна връзка от път III-1401 до кариера „Лещака“ от км 0+000 до км 3+208.09“, землище на с. Раковица, общ. Макреш, обл. Видин. Решение № МО 20-ЕО/2017 г. може да видите тук.

Новини

Truck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Storage

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.