spacer
spacer
През 2016 г. групата фирми ГЕОТЕХМИН завърши успешно пилотен проект за пречистване на води и терени, замърсени с уран, тежки метали и металоиди.
Геотехмин и ММТЕС подписаха рамково споразумение за дългосрочно техническо сътрудничество. Официалната церемония беше уважена от посланикa на Япония у нас Н. Пр. Такаши Коидзуми.
Проектът за изграждане на РЦУО е един от най-важните проекти за общините Костенец, Ихтиман, Долна баня и Самоков и е поредният значим проект от екологичната инфраструктура.

ГЕОТЕХМИН е една от водещите бизнес групи в икономиката на България, със съществен принос за динамичното и устойчиво развитие на страната в продължение на 25 години. Благодарение на иновативния си дух и динамичния подход към своето бизнес развитие компаниите от групата завоюват силни позиции в редица структуроопределящи отрасли.

Историята на ГЕОТЕХМИН започва в края на 1990 г. с основаването на фирма за проектиране и консултации в областта на миннодобивната промишленост. През годините дружеството се разраства и започва да развива дейности в нови бизнес направления.

ГЕОТЕХМИН заема лидерска позиция в промишленото строителство, инфраструктурата и минната индустрия. Дружествата от групата имат богат и специализиран опит и експертиза и в сферата на проучването, добива и първичната преработка на полезни изкопаеми. Групата развива успешна дейност по открит добив в мина „Елаците“ и обогатяване на медно-порфирни златосъдържащи руди. Компаниите работят в областта на търговията, енергия и околна среда, в това число енергийна търговия и в услугите управление на недвижими имоти и инвестиционни проекти, фасилити мениджмънт, охранителни дейности и обучение.

Основните принципи на ГЕОТЕХМИН са ясно определени във визия и мисия на групата.

 
 
Копирането, възпроизвеждането и разпространението на всякаква информация от този уебсайт - включително текстове, снимки, лога, изображения, видео и аудио клипове – се извършва само с изричното позволение на Геотехмин ООД.
Copyright ©2017 Geotechmin Company, Sofia, Bulgaria