spacer
spacer
Начало  >   Проекти
spacer
spacer
Проекти
Строителство
Нова линия за производство на цимент в завод “Девня Цимент“
МВЕЦ "Свражен" и "Лакатник"
МВЕЦ "Церово" и "Оплетня"
Пречиствателна станция за фосфор-съдържащи отпадъчни води
Фундаменти за вятърни генератори
Реконструкция и модернизация на обогатителна фабрика "Челопеч"
Склад за металургични отпадъци
Хидротехнически тунел за замърсени води на река Негърщица
Цех за производство на сярна киселина
Тунел за транспортиране на рудата между КЕТ-2 и КЕТ-3 в рудник "Елаците"
Нов корпус за едро трошене КЕТ-3 в рудник "Елаците"
Дренажна галерия на хоризонт 840 м в рудник "Елаците"
Инфраструктура
Автомагистрала Струма, Лот 1 от с. Долна Диканя до гр. Дупница
Метростанция 16-І и прилежащ тунелен участък
Метростанция 11-II и прилежащ тунелен участък
Метростанция 9-I и стартова шахта за ТВМ
Подземна връзка между МС 9-I и съществуващ под бул. Драган Цанков тунел
Реконструкция, развитие и разширение на летище София – ЛОТ B1 – Нов терминал
Реконструкция, развитие и разширение на летище София – ЛОТ В2 – Нова пистова система
Укрепване на река Искър – южно от летище София
Рехабилитация на път ІІ-81 Монтана – Лом
Околна среда
Надграждане на ново хвостохранилище за фаялит в „Аубурис България“ АД – ІІІ етап
Регионален център за управление на отпадъци, Самоков
Пречиствателна станция за отпадъчни води по технология на ММТЕС, Япония
Депо за неопасни отпадъци "Садината", ПСОВ и приемна зона
Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ботевград, Етрополе и Правец
Изграждане на фаялитохранилище
Затежняване и надграждане на основната стена на хвостохранилище "Челопеч"
Система за управление на водите в ТЕЦ Марица Изток ІІІ
Реконструкция на хвостохранилище "Бухово"
Затваряне и рекултивация на шлаков отвал
Депо за калциево-арсенитни кекове
Разширение на капацитета на Малките лагуни
Рекултивация на хвостохранилище "Бенковски-I"
Недвижими имоти и инвестиционни проекти
Копирането, възпроизвеждането и разпространението на всякаква информация от този уебсайт - включително текстове, снимки, лога, изображения, видео и аудио клипове – се извършва само с изричното позволение на Геотехмин ООД.
Copyright ©2017 Geotechmin Company, Sofia, Bulgaria