spacer
spacer
Начало  >   Бизнес направления  >   Енергия и околна среда
spacer
spacer
Енергия и околна среда

ГЕОТЕХМИН притежава дългогодишен опит в изпълнението и управлението на проекти по опазване и възстановяване на околната среда. Те включват:

  • програми за привеждане на минни и промишлени обекти в съответствие със законовите и нормативни изисквания;
  • оценки на въздействието върху околната среда;
  • пълен инженеринг на хвостохранилища;
  • техническа и биологична рекултивация на замърсени терени;
  • природосъобразно управление на минни и промишлени отпадъци;
  • изграждане на модерни пречиствателни съоръжения;
  • оползотворяване на част от неизползваемия в рудодобивния процес скален материал в инфраструктурни обекти.

ГЕОТЕХМИН активно участва и в реализацията на проекти  в областта на възобновяемите енергийни източници. Основната дейност в това направление е свързана със строителството на водноелектрически централи и ветроенергийни паркове.

Част от фирмената политика в областта на енергийния мениджмънт и опазването на околната среда се реализира от дъщерното дружество Енергео.

 

 

Копирането, възпроизвеждането и разпространението на всякаква информация от този уебсайт - включително текстове, снимки, лога, изображения, видео и аудио клипове – се извършва само с изричното позволение на Геотехмин ООД.
Copyright ©2017 Geotechmin Company, Sofia, Bulgaria