spacer
spacer
Начало  >   Бизнес направления  >   ЦУПО
spacer
spacer
ЦУПО

Създаденият през 2004 г. Център за управление и професионално обучение (ЦУПО) e специализиран в предоставянето на професионално обучение и в управлението на човешките ресурси.

ЦУПО ЕАД развива дейността си в две основни направления:

  • Обучение и квалификация
  • Консултантски услуги и бизнес развитие

Дружеството е лицензирано в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение. Центърът организира курсове за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификация по 51 професии и 78 специалности както за служители от групата фирми ГЕОТЕХМИН, така и за други компании.

Една от основните цели на дружеството е, чрез прилагане на концепцията "учене през целия живот", да възпита у служителите на своите клиенти непрекъснат стремеж към подобряване и надграждане на знания и умения.

ЦУПО провежда курсове за изграждане и усъвършенстване на ключови компетенции, езиково обучение, семинари по лидерски умения и умения за работа в екип и др. Центърът разполага с експертен потенциал в области като рудодобив, строителство, транспортна инфраструктура, информационни и комуникационни технологии, туризъм, европейски стандарти за качество и опазване на околната среда.

Направление "Консултантски услуги и бизнес развитие" осигурява професионално обслужване в сферата на счетоводството и финансите, управлението на човешките ресурси, административното обслужване, труд и работна заплата.

Центърът има опит в управлението на проекти по Европейските социални фондове.

ЦУПО ЕАД е сертифицирано по ISO 9000:2008.

КОНТАКТИ
София 1799, ж.к. Младост-2, ул. Св. Киприян бл.243 вх.А

Милена Христова
Изпълнителен директор
тел.: (02) 9026501
факс: (02) 9026519
m.hristova
www.cmvt-bg.orgКопирането, възпроизвеждането и разпространението на всякаква информация от този уебсайт - включително текстове, снимки, лога, изображения, видео и аудио клипове – се извършва само с изричното позволение на Геотехмин ООД.
Copyright ©2017 Geotechmin Company, Sofia, Bulgaria