spacer
spacer
Начало  >   Бизнес направления  >   Инфраструктура  >   Бекастрой ЕАД
spacer
spacer
Бекастрой ЕАД

Основаната през 2005 г. Бекастрой e бързоразвиваща се компания, специализирана в широк кръг от дейности като:

  • благоустройствено строителство;
  • зимно почистване;
  • поддържане на зелени площи, паркинги и спортни съоръжения;
  • управление на градски отпадъци;
  • строителство, поддържане, ремонт и модернизация на пътища и пътни съоръжения, градски и общински комуникации и инфраструктура.

Бекастрой ЕАД притежава сертифицирани асфалтова база, бетонов възел и трошачно-сортировъчна инсталация и има разрешение за добив на инертни материали.

В дружеството е внедрена интегрирана система за управление, която обхваща стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. То притежава и сертификат за социална отговорност SA 8000:2008. Регистрирано е в Централния професионален регистър на строителя към КСБ по II, IV и V група строежи.

КОНТАКТИ
гр. Самоков 2000, ул. Софийско шосе 36

Цветанка Пашова
Изпълнителен директор
тел.: (0722) 60049
факс: (0722) 60048
bekastroj


Копирането, възпроизвеждането и разпространението на всякаква информация от този уебсайт - включително текстове, снимки, лога, изображения, видео и аудио клипове – се извършва само с изричното позволение на Геотехмин ООД.
Copyright ©2017 Geotechmin Company, Sofia, Bulgaria