spacer
spacer
Начало  >   ЗА ГРУПА ГЕОТЕХМИН
spacer
spacer
ЗА ГРУПАТА ФИРМИ ГЕОТЕХМИН

Историята на ГЕОТЕХМИН започва в края на 1990 г. с основаването на фирма за проектиране и консултации в областта на миннодобивната промишленост. През годините дружеството се разраства и започва да развива дейности в нови бизнес направления.

ГЕОТЕХМИН заема лидерска позиция в промишленото строителство, инфраструктурата и минната индустрия. Дружествата от групата имат богат и специализиран опит и експертиза и в сферата на проучването, добива и първичната преработка на полезни изкопаеми. Групата развива успешна дейност по открит добив в мина „Елаците“ и  обогатяване на медно-порфирни златосъдържащи руди. Компаниите работят в областта на търговията, енергия и околна среда, в това число енергийна търговия и в услугите управление на недвижими имоти и инвестиционни проекти, фасилити мениджмънт, охранителни дейности и обучение.

Портфолиото на групата включва повече от хиляда проекта с национално, европейско и частно финансиране. По-значимите от тях са:

  • Разширението на софийското метро;
  • Магистрала „Струма“ в участъците от с.Долна Диканя до гр.Дупница и от гр.Дупница до гр.Благоевград;
  • Нова линия за производство на цимент в „Девня Цимент“ АД;
  • Нов корпус за едро трошене КЕТ-3;
  • Каскада „Среден Искър“, която включва изграждане на пет МВЕЦ;
  • Депа за твърди битови отпадъци в София, Ботевград, Габрово и Самоков и др.
  • Пречиствателна станция за руднични отпадъчни води по технология на Мицубиши Матириълс Текно Корпорейшън, Япония.


Компаниите от групата ГЕОТЕХМИН разполагат със собствено стандартно и специализирано оборудване и с висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит, който им позволява гъвкавост и увереност при вземането на нетрадиционни решения. За успешното изпълнение на поетите ангажименти се привличат и независими експерти според обхвата и спецификата на конкретните проекти.

Основните предимства на дружествата са опит в изпълнението на проекти в условията на действащо производство, значителни технически и човешки ресурси, добра репутация и партньорство с много български и чуждестранни компании, финансова стабилност.

Усилията на групата са насочени към иновации и технологично развитие, инвестиции в нови машини и съоръжения, решения за повишаване на производителността и подобряване на работната и околната среда.

Компаниите се ръководят от принципите на взаимно доверие, уважение и коректност.
Копирането, възпроизвеждането и разпространението на всякаква информация от този уебсайт - включително текстове, снимки, лога, изображения, видео и аудио клипове – се извършва само с изричното позволение на Геотехмин ООД.
Copyright ©2017 Geotechmin Company, Sofia, Bulgaria